Onnistutaan yhdessä

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan kehitys- ja johtamisohjelmien avulla. Ohjelmat tarjoavat henkilöstöllemme mahdollisuuden tulla huippuammattilaisiksi johtavassa erikoispaperiyrityksessä. Tavoitteenamme on olla maailman innovatiivisin yritys alallamme. Tämä voidaan saavuttaa vain sitoutuneiden, avointen ja osaavien ihmisten avulla. Jatkuva toiminnan kehittäminen ja parantaminen ovat keinomme menestyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olemme sitoutuneet toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja toimimme näiden periaatteiden mukaan joka tilanteessa työnteosta liikesuhteisiin. Emme syrji yksilöä sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, poliittisen tai sukupuolisen suuntautumisen, iän, siviilisäädyn tai vamman perusteella missään tilanteessa, esimerkiksi rekrytoinnissa, palkkauksessa tai urakehityksessä.

Töihin meille

Uratarinat

Yhdessä tekemällä, askeleen edellä

Haluamme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän suorituskykyisiä tuotteita, tuotekehitystä ja asiakaspalvelua. Teknisen asiakaspalvelumme tehtävänä on tarjota asiakkaillemme tukea erityisesti…

Ratkaisukeskeisyys vie pitkälle myyntityössä

Jujo myy erikoispapereita maailmanlaajuisesti, ja myyntimme toimii Kauttualla samoissa tiloissa kuin paperitehtaamme. Myyntitiimimme koostuu myyntipäälliköistä ja markkinahoitajista. Jokaisella…

Kesätöissä paperitehtaalla

Jujo työllistää vuosittain kymmeniä kesätyöntekijöitä paperituotantoon. Kesätyöntekijät ovat meille tärkeä resurssi, koska he mahdollistavat tuotannon vakituisten vuorotyöntekijöiden lomat.

Tuotekehitys valokeilassa

Olemme valmistaneet lämpöherkkiä ja päällystettyjä papereita jo vuosikymmeniä. Aivan yhtä pitkään on myös tuotekehitys ollut kiinteä osa toimintaamme.

Kestävää kehitystä toteuttamassa

Kestävään kehitykseen tähtäävät toimenpiteet voidaan Jujolla jakaa kolmeen osa-alueeseen:  turvallisuus, ympäristö ja ympäröivä yhteisö. Työntekijöidemme turvallisuuden takaaminen ja…