Ekologinen teknologia

Lämpötulostus on menetelmänä ekologinen. Laitteet ovat pienikokoisia ja luotettavia, ja ne kuluttavat suhteellisen vähän energiaa. Lämpötulostus tuottaa muita tekniikoita vähemmän jätettä.

Kiertotalous ja suorat ympäristövaikutukset

Pyrimme jatkuvasti lisäämään tuotannon saantoa sekä lisäämään kierrätystä ja uusiokäyttöä suorien ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Tuotannossa syntyvät sivutuotteet ja jätejakeet pyritään hyödyntämään ensisijaisesti raaka-aineena tai energiana.

Energiatehokuus

Jujo Thermalissa käytetty energia on paperin kuivaamiseen käytettyä lämpö (höyry)-, sähkö- ja kaasuenergiaa. Pääosa sähköenergiasta käytetään koneiden ja laitteiden pyörittämiseen.  Tavoitteemme on jatkuvan parantamisen keinoin vähentää energian käyttöä tuotettua paperitonnia kohden. Jujo Thermal Oy on mukana energiatehokkuussopimuksessa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa.

Toimitusten ekologisuus

Jujo Thermal suosii ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi junien ja rahtilaivojen käyttämistä kuljettamiseen aina kun mahdollista