Ratkaisukeskeisyys vie pitkälle myyntityössä


Jujo myy erikoispapereita maailmanlaajuisesti, ja myyntimme toimii Kauttualla samoissa tiloissa kuin paperitehtaamme. Myyntitiimimme koostuu myyntipäälliköistä ja markkinahoitajista. Jokaisella myyntipäälliköllä on vastuullaan omat markkina-alueensa ja asiakkuutensa. Myyntityö tehdään joko suoraan asiakkaille tai paikallisten agenttien välityksellä.

Markku Kukkonen on yksi myyntipäälliköistämme. Hänen vastuullaan on asiakkuuksia esimerkiksi Saksasta, Espanjasta, Portugalista, Itävallasta, Alankomaista ja Marokosta.

"Olen tehnyt suurimman osani työurastani paperiteollisuudessa. Olen lähtenyt uusiin työtehtäviin ennakkoluulottomasti mukaan ja saanutkin nähdä paperialaa monipuolisesti.  Olen toiminut kansainvälisen paperiteollisuuden myynnin ja markkinoinnin tehtävissä useissa tuotesegmenteissä, sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmistuin aikoinaan biologiksi yliopistosta ja jatkoin opintojani suorittamalla kansainväliseen metsäteollisuuteen tähtäävän tutkinnon. Opintojen jälkeen olen työskennellyt paperiteollisuudessa myynnin tehtävissä jo yli 20 vuotta.

Työpäiväni koostuvat asiakasyhteydenpidon lisäksi markkinahoitajiemme ja agenttiemme toiminnan koordinoimisesta ja tukemisesta. Käytännössä työpäiviin mahtuu niin sisäisiä palavereita kuin asiakaspalavereita. Työmatkani koostuvat pääosin asiakaskäynneistä. Myyntityössä mielestäni tärkeää on oma-aloitteisuus ja ratkaisukeskeisyys. Tunneälystäkään ei haittaa ole ollut muuttuvissa tilanteissa. Hyvä motivaatio ja oikea asenne uuden oppimiseen vievät pitkälle. Itselläni tästä asenteesta oli apua esimerkiksi silloin, kun opin työkomennuksen aikana Espanjassa puhumaa espanjaa.

Jujolla suurin osa myynnistä koostuu viennistä, joten kielitaito tulee tarpeeseen. Itse puhun asiakkaiden kanssa espanjan lisäksi saksaa ja englantia, joten kielitaito ei pääse ruostumaan. Myyntityön ydin on mielestäni sama alasta tai tuotteesta riippumatta: asiakkaalla on tarve, johon minun on löydettävä paras ratkaisu. Parhaan ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää tuntea asiakkaan arvoketju.

Kun vertaan työurani alkuvuosia tähän päivään, niin isoin muutos on tapahtunut työn tekemisen tavoissa. Digitalisoituminen on tehostanut työn tekoa ja asiakaspalvelua. Kasvotusten tapahtuvien asiakastapaamisten määrä on vähentynyt mutta niiden merkitys ei ole kadonnut, päinvastoin.

Vaikka Jujo ei ole markkinoiden suurin lämpöherkkää paperia valmistava paperitehdas, on meillä globaalin yrityksen henki, koska olemme osa japanilaista Nippon Paper Group -konsernia. Joten Jujolla yhdistyvät sujuvasti suomalaiset ja japanilaiset toimintatavat. Paperituotannolla Kauttualla on pitkät perinteet, ja tänä päivänä toimintamme on erittäin kansainvälistä.

Lämpöherkkä paperi on edelleen nouseva segmentti. Lämpöherkkien papereiden globaali kulutus kasvaa edelleen toisin kuin monen muun paperilajin kulutus. Toki kysynnän ja kulutuksen muutos vaihtelee loppukäyttökohteittain ja maittain. Paperi valmistetaan pääosin uusiutuvista raaka-aineista, mikä on etu moneen muuhun materiaaliin verrattuna. Suomessa hoidetaan metsiä erinomaisesti. Se on tärkeää, koska ne ovat uusiutuvan raaka-aineen lähde ja myös koska metsät ovat maailman keuhkot. Suomessa metsänhoidon osaaminen on huippuluokkaa, mikä mahdollistaa kuitua jalostavan teollisuuden edelleen kehittämisen sekä edesauttaa luonnollisesti myös globaalin hiilitaseen ylläpitoa ja tasapainoa.  Uskon, että paperi on tulevaisuuden materiaali ja tulemme näkemään vielä useita uusia loppusovelluksia. Seuraan mielenkiinnolla, mitä uusia mahdollisuuksia esimerkiksi nanoteknologia tuo puukuidun käyttöön raaka-aineena."

"Myyntityön ydin on mielestäni sama alasta tai tuotteesta riippumatta: asiakkaalla on tarve, johon minun on löydettävä paras ratkaisu", Markku toteaa.

Latest posts

Töissä tuotannossa

Yhteensä Jujon Thermalin lämpöherkkien ja päällystettyjen papereiden sekä joustopakkausmateriaalien tuotannosta…