Töissä tuotannossa


Yhteensä Jujon Thermalin lämpöherkkien ja päällystettyjen papereiden sekä joustopakkausmateriaalien tuotannosta huolehtii  yhteensä noin 125 alansa huippuammattilaista. Paperin tuotantoa tehtaalla tehdään kolmivuorotyönä vuorokauden ympäri yhteensä 5 vuoron vetovastuulla.

Kerralla tuotannosta vastaa noin 25 henkinen tiimi, jonka saumaton yhteistyö takaa tuotteidemme laadun ja saatavuuden. Vuoron työtehtävät jakautuvat pohjapaperin valmistukseen, paperin päällystykseen ja tuotteiden laatua seuraaviin laborantteihin. Tuotannon työssä kuuden päivän työrupeamaa seuraa aina neljän päivän vapaa. Seuraavaksi tuotannon pitkänlinjan asiantuntijat Kari Mäkinen ja Fanny Salomaa kertovat päällyskoneenhoitajan ja käyttölaborantin näkökulmasta työtehtävistä ja siitä, millaista on olla töissä Jujolla.

"Täällä tuotannossa olemme kuin yhtä perhettä."

Laatua ja jatkuvuutta vuosikymmenten kokemuksella – Kari Mäkinen, päällystyskoneen hoitaja

’’Tehtäväni on huolehtia vastuullani olevasta päällystyskoneesta, jolla päällystetään Jujon lippulaivatuotteita eli lämpöherkkiä papereita’’, kiteyttää Mäkinen. Hänen työpäivänsä alkaa työvuorosta riippuen aikaisin aamulla, päivällä tai illalla edellisen vuoron kanssa kuulumisten ja työtilannekuvan vaihdolla. Työvuoro jatkuu laajalla joukolla vastuita. ’’Seuraan paperin laatua, tuotannon jatkuvuutta ja säädän päällystyskoneen asetuksia, kun päällystettävä paperilaji muuttuu. Jos ilmenee vikatilanteita, ratkon mistä ne johtuvat ja ohjaan tilanteen korjaamista. Paperilajin vaihtuessa edessä on usein painepesuriin tarttuminen ja päällystysyksikön pesu’’, kuvailee Mäkinen.

Mäkinen kertoo, että päällystyskoneen hoitajana erityisen tärkeää on työmotivaatio, tarkkuus, kyky sopeutua vuorotyöhön, työkaverit, yhteistyö sekä kyky ymmärtää kokonaisuuksia. Kesken haastattelun hän huikkaa ohjeita oven raosta tiedustelevalle kollegalleen ja jatkaa: ”Minulle on karttunut paperitehtaan toiminnasta vuosien mittaan laaja kokonaiskuva. Se on ruokkinut työvuosien edetessä innostusta työhön, kun ymmärrän miten yksittäiset asiat liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa.”

Hän tietää, mistä puhuu – Mäkinen kantaa nimittäin työnimikkeensä lisäksi tehtaan tuotannon vanhimman työntekijän titteliä. Hän on aloittanut uransa paperitehtaalla lähes viisivuosikymmentä sitten. Mittavalle uralle Kauttuan paperitehtaassa on mahtunut kilometreittäin erikoispaperin valmistusta ja hyviä hetkiä vuorotyökavereiden kanssa niin työ- kuin vapaa-ajallakin. ’’Täällä tuotannossa olemme kuin yhtä perhettä. Työoloista huolehditaan hyvin - tässä työssä talvellakin voi olla t-paita päällä’’, kuvaa Mäkinen hymyn kare huulilla työnsä parhaita anteja.

"Tunnen täällä tuotannossa kaikki. Porukkamme on ainutlaatuinen."

Mittalukuja leppoisassa työympäristössä - Fanny Salomaa, käyttölaborantti

Aamuvuoropäivinä Fannyn työpäivä alkaa varhain. Työssään hänen huolehtii, että paperituotannon laatupäiväkirjaan tulee tehtyä ja merkittyä kaikki tarvittavat mittatiedot tarkasti ja oikein. Näitä arvoja ovat esimerkiksi paperin neliömassa, paksuus ja päällysteistä kertovat tiedot, kuten kuiva-aine tai ph-arvot. Osa arvoista saadaan laatupäiväkirjaan automaattisesti ja osa manuaalisesti mitaten. ’’Myös  tuotannon konehenkilöstö seuraa laatua ja tarvitsee osaa mittauksistani’’, toteaa Fanny. Mittausten tarkkuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta laadusta voidaan olla varmoja ja mahdolliset prosessin säädöt tehdään oikein yhteistyössä tuotannon muun tiimin voimin.

Alun perin Fanny tuli töihin Jujolle työharjoittelun kautta. Hän kertoo, että yli 10-vuotinen ura paperituotannon parissa on kartuttanut taitoja laajalti paitsi paperintuotannosta myös hänestä itsestään. ”Olen oppinut rohkeasti myöntämään virheeni. Lisäksi, jos esimerkiksi uutena vuotena pitää valvoa, pysyn varmasti hereillä kiitos kolmivuorotyön oppien”, nauraa Fanny. Hän toteaa, että parasta Jujossa yrityksenä on luotettavuus, mutta töihin hänet houkuttelee koska tahansa vuorokaudesta ihmiset, joiden ansiosta työympäristö luotettava ja leppoisa. ’’Tunnen täällä tuotannossa kaikki. Porukkamme on ainutlaatuinen.’’

Latest posts