Tuotekehitys valokeilassa


Olemme valmistaneet lämpöherkkiä ja päällystettyjä papereita jo vuosikymmeniä. Aivan yhtä pitkään on myös tuotekehitys ollut kiinteä osa toimintaamme. Toimitiloissamme Kauttualla sijaitsevat niin tuotanto, tuotekehitys, laadunvalvonta kuin myyntikin. Tämä antaa erinomaisen lähtökohdan tuotekehitykselle; osastojen välisen yhteistyön ansiosta voidaan tuotekehityksessä huomioida kokonaisvaltaisesti niin asiakkaiden kuin tuotannon asettamat vaatimukset. Tuotekehitysosastomme pitää sisällään osaavia asiantuntijoita ja kymmeniä vuosia kokemusta; seuraavaksi esittelemme sitä yli 40 vuoden edestä!


Elina Mattila
- lämpöherkän paperin tuotekehityksen rautainen ammattilainen
- aloitti työuransa Jujolla 21 vuotta sitten
- laboratorioteknikon koulutus.

Elina työskentelee tuotekehitysosastolla vastuualueinaan lämpöherkät etiketit ja päällystetyt lämpöherkät paperit. ”Osasto, jossa työskentelen on säilynyt samana vaikka työnkuvani on vuosien varrella kehittynyt; aloitin laboranttina ja nykyisin olen tuotelinjapäällikkö”, Elina kertoo. Elinan mukaan tuotekehitystyö alkaa impulssista, joka johtaa uuden tuotteen tekemiseen tai olemassa olevan tuotteen parantamiseen. Impulssi voi tulla asiakkailta, loppukäyttäjiltä, tuotannosta tai esimerkiksi uudesta markkinoille tulleesta raaka-aineesta. Myös alan trendejä ja lainsäädäntöä seurataan tarkasti.

Kun impulssi tuotekehitykselle on saatu, aloitetaan kehitystyö ensin yksinkertaisesti selvittämällä onko haluttu uudistus tai uusi tuote mahdollista tehdä. ”Jos tulemme tutkimussuunnitelmassa siihen lopputulokseen, että tuotteelle löytyy kysyntää, sopivat raaka-aineet ja se on kannattavasti valmistettavissa, ryhdymme testaamaan sopivia päällysteitä”, Elina kertoo. Päällysteiden reseptit suunnitellaan itse ja osana tätä suunnittelutyötä toteututaan tarvittavat testit. ”Testaustyö vaatii kekseliäisyyttä. Joskus tuotteen käyttötarkoitus voi edellyttää sellaisten ominaisuuksien testausta, johon ei löydy valmista testausmenetelmää, vaan se tulee itse luoda”, Elina sanoo.

Koko tuotekehitysprosessin ajan käydään jatkuvaa dialogia osapuolien kesken; tuotetta kehitetään yhdessä niin tuotannon kuin myynnin sekä asiakkaiden kanssa. ”Olemme Jujolla jo vuosia ottaneet askeleita kohti fenoleista luopumista. Tällä hetkellä työn alla on uusi paksujen lämpöherkkien paperilajien valikoima, joka on valmistettu ilman bisfenolia sisältäviä kehitteitä”, Elina kertoo esimerkkinä työn alla olevista tuotekehitysprojekteista. Päällysteen tuotekehityksen jälkeen vuorossa on tuotannon koejaojen suunnittelu. Onnistuneiden koejajojen jälkeen uusi tuote on valmis tuotantoon.


Taru Ruohomaa
- päällystettyjen etiketti papereiden tuotekehityksen asiantuntija
- aloitti Jujo Thermal Oy:llä 15 vuotta sitten.
-valmistui yliopistosta fysikaalinen kemia pääaineena.

Taru aloitti työnsä Jujolla laatuinsinöörinä vastuualueinaan laboratorion esimiestehtävät. Nykyisin hän työskentelee tuotekehitysosastolla tuotelinjapäällikkönä vastuualueinaan päällysteyt etiketti paperit, lämpöherkät filmit ja paksummat ,neliöpainoltaan yli 100 gramman, lämpöherkät paperilajit, sekä asiakaspalvelulaboratorio.

”Haastavinta työssä on aikataulut. Se, että tuotanto sijaitsee samassa rakennuksessa on tuotekehitystyölle kuitenkin valtava etu. Tiedon kulku on nopeaa ja pystymme tekemään tarvittaessa muutoksia todella nopeasti”. Yhteistyö niin muiden tuotekehitysosaston työntekijöiden kuin tuotannon kone- ja päällystyskeittämön päälliköiden kanssa on päivittäistä. Tarun työpäivä alkaa laaduntarkastuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotannon laatupäiväkirjojen ja paperinäytteiden tarkistusta erityisesti omien vastuutuotteiden osalta. Työpäivä jatkuu aamupalaverilla tuotannon kanssa.

Sitten onkin aika siirtyä työpäivän tuotekehitysprojektien pariin. Mielenkiintoisimmaksi Taru nimeää projektit, joissa tuote pitää kehittää sopivaksi uuteen käyttötarkoitukseen. ”Saman paperilajin pitää soveltua kohteisiin, jotka vaativat erilaisia ominaisuuksia, ja tässä onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä ja innovointia myynnin, tuotannon ja tuotekehityksen välillä”, Taru kertoo. Muita tuotekehitystehtäviä ovat esimerkiksi päällysteen ominaisuuksien säätäminen tuotantoon sopivaksi ja palaverointi raaka-ainetoimittajien kanssa.

Pekka Peippo
- laadunvalvonnan ja kassakuittipapereiden tuotekehityksen asiantuntija
- ollut Jujolla töissä 10 vuotta

”Työnkuvani tänä päivänä on sellainen, että voin käyttää hyödykseni kokonaisvaltaisesti aiempaa kokemusta ja koulutustani, niin biokemistin yliopistotutkintoani kuin vapaa-ajalla suorittamaani sähköasentajan koulustakin”, Pekka naurahtaa. Pekan vastuualueisiin tuotelinjapäällikkönä kuuluu laadunvalvonnan esimiestehtävät sekä kassakuittipaperin (POS) tuotekehitystehtävät. Käytännössä tehtävät ovat tuotekehitystyön lisäksi tuotannon laadunvalvontalaboratorion toiminnan valvonta sisältäen niin tilojen toimivuuden kuin laitteiden ylläpidosta huolehtimisen. ”Jokainen valmistettu paperirulla testataan”, Pekka kertoo.  Hän jatkaa kertomalla, että osa testeistä tehdään laboratorissa, mutta kehityssuuntana on kasvattaa reaaliajassa tehtävien tarkastuksien määrää. Kullekin paperilaadulle on määritetty raja-arvot, jotka sen tulee täyttää.

Tuotannon laadunvalvontalaboratiossa testataan oman tehtaan papereita; sekä pohjapaperia että paperia, johon on jo lisätty lämpöherkkä päällyste. Lisäksi testataan myös raaka-aineita. Testausmenetelmiä on kymmeniä. ”Testattavat ominaisuudet ja siten testimenetelmät riippuvat myös paperilaadun loppukäytöstä”, Pekka sanoo. Yksi tärkeimmistä työvälineistä on paperin mittaus robotti, jolla testataan ominaisuuksia kuten kiiltoa, huokoisuutta, karheutta, vaaleutta, paksuutta, vetolujuutta, repäisyluujuutta ja neliömassaa. Myös lämpöherkän tulostusjäljen tekevät printterit ovat tärkeä osa testausta; niillä testataan lämpöherkän tulostusjäljen laatu. Tuotannon laadunvalvonta laboratorio on toiminnassa kellon ympäri kuten tuotantokin ja sen tuottama tieto on ensiarvoisen tärkeää laadunvalvonnan lisäksi myös tuotekehitykselle.

Latest posts

Töissä tuotannossa

Yhteensä Jujon Thermalin lämpöherkkien ja päällystettyjen papereiden sekä joustopakkausmateriaalien tuotannosta…