Yhdessä tekemällä, askeleen edellä


Haluamme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän suorituskykyisiä tuotteita, tuotekehitystä ja asiakaspalvelua. Teknisen asiakaspalvelumme tehtävänä on tarjota asiakkaillemme tukea erityisesti jälkimarkkinointiin liittyvissä asioissa ja osallistua tuotekehitykseen yhdessä tuotekehitys- ja myyntiosaston kanssa. Pyysimme teknisen asiakaspalvelun asiantuntijoita kuvailemaan, mitä kaikkea heidän työnsä pitää sisällään.

”Asiakastarve. Se määrittää työmme”. Näin vastaa teknisen asiakaspalvelun johtaja Matti-Pekka Vanninen kysyttäessä, miten hän kuvailisi teknisen asiakaspalvelun tehtäviä. Teknisen asiakaspalvelun vastuulla ovat esimerkiksi asiakaspalautteet, jotka usein liittyvät tuotteiden toimivuuteen asiakkaiden jatkojalostusprosesseissa. ”On tärkeää, että asiakas tulee aidosti kuulluksi”, jatkaa teknisen asiakaspalvelun asiantuntija Katri Hautaniemi.

Paperin suorituskyvyn varmistaminen

”Käytännössä teknisen asiakaspalvelun tehtävät liittyvät paperiemme suorituskyvyn kehittämiseen, jotta ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme jatkojalostusprosesseissa. Tavoiteltu suorituskyky riippuu paperin loppukäyttötarkoituksesta. Paperiemme tyypillinen loppukäyttösovellus voi olla esimerkiksi elintarvikkeiden etiketti, logistiikkapakkausten tarra, kassakuitti tai elintarvikepakkaus. Paperin suorituskyvyllä tarkoitetaan asioita, kuten miten hyvin tulostusjälki on luettavissa, mikä on paperin tulostusnopeus, millainen säilyvyys paperilla on ja miten hyvin pakkauspaperi suojaa elintarvikkeita ulkoisilta tekijöiltä. Myös paperin toimivuus painoprosessissa voi olla tärkeä tekijä”, Matti-Pekka kuvailee.

Työpäivä teknisessä asiakaspalvelussa

Katri on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa hän suuntautui paperitekniikkaan. Jujolle Katri tuli R&D laborantiksi yli 15 vuotta sitten ja viimeiset 10 vuotta hän on toiminut asiantuntijana teknisessä asiakaspalvelussa. ”Aamuni alkavat useimmiten tuotantopalavereissa, joissa kuulen tuoreimmat tuotannon kuulumiset. Tämän jälkeen on vuorossa sähköpostien sekä asiakasyhteydenottojen läpikäyntiä. Päivään kuuluvat usein myös sisäiset tuotekehityspalaverit tuotannon kanssa. Osa asiakaspalautteista saadaan käsiteltyä muutamassa päivässä ja osa johtaa pidempiin kehitysprojekteihin. Jokainen päivä on erilainen, joten tylsistymään ei pääse. Tuotekehitysprojekteissa teemme yhteistyötä myös printterien valmistajien, paperin jalostuskonetoimittajien, liimatoimittajien, painoväritoimittajien tai esimerkiksi painajien kanssa. Painatusmenetelmät kehittyvät koko ajan, joten on antoisaa päästä mukaan koepainatuksiin. Vuosien aikana myös oman työn seurannan työkalut ovat kehittyneet ja kehitämme oman työn tekemisen tapoja koko ajan”, Katri kertoo.

Tiivistä yhteistyötä

Teknisen asiakaspalvelun projektit voivat olla myös alkusysäys laajemmille kehitysprojekteille. ”Toimimme tiiviissä yhteistyössä tuotannon, myynnin, tuotekehityksen ja tuoteturvallisuudesta vastaavien työntekijöiden kanssa. Voimme nopeasti kehittää ja muuttaa toimintatapojamme tai havaintojemme perusteella esittää tuotekehitysideoita.  Olen ollut Jujolla töissä yli 20 vuotta, joten tunnen jujolaiset hyvin ja se helpottaa työn tekoa”, kertoo Matti-Pekka. Viimeiset viisi vuotta hän on vastannut teknisestä asiakaspalvelusta ja johtamisjärjestelmistä. Sitä ennen Matti-Pekka vastasi tuotannosta. Jujolle hän tuli töihin valmistuttuaan paperitekniikan diplomi-insinööriksi.

Yhdessä kehittäen

”Tavoitteenamme on pitkät asiakaskumppanuudet. Molemminpuolinen ymmärrys tuotteista ja jatkojalostusprosessien vaatimuksista tekee kehitystyöstä asiakkaan kanssa tehokasta ja tuloksellista. Aika on rahaa asiakkaillemme, joten mitä nopeampaa kehitystyö on, sitä parempi”, Matti-Pekka päättää.

Latest posts

Töissä tuotannossa

Yhteensä Jujon Thermalin lämpöherkkien ja päällystettyjen papereiden sekä joustopakkausmateriaalien tuotannosta…