Kames tehostaa tietovirtoja, tiedonhakua ja yhteistyötä


Keväällä konkretisoitui pitkään käynnissä ollut Jujon kehitysprojekti, kun otimme käyttöön uuden tuotannonohjausjärjestelmän.  Uusi järjestelmä sai myös arvoisensa nimen. Nimikilpailun tuloksena henkilöstömme valitsi järjestelmälle nimen Kames, joka on yhdistelmä MES-järjestelmästä ja kotipaikkakunnastamme Kauttuasta.   

Projektipäällikkö Sami Hesson ja myyntipäällikkö Sanna Kiurun mukaan Kamesin käyttöönotossa avainasemassa on ollut yhteistyö

”Ensisijainen ja lyhyemmän aikavälin tavoite projektissa oli korvata vanhentunut ja pirstaloitunut järjestelmämme kattavalla ja modernilla järjestelmällä, joka sisältäisi vastaavat toiminnot kuin vanha järjestelmä. Halusimme, että uusi järjestelmä tuo meille toimintavarmuuden pitkälle tulevaisuuteen sekä tehostaa tuottamamme paperin hyödyntämistä. Toissijainen pitemmän aikavalin tavoite oli rakentaa järjestelmäympäristö, joka tukee Jujon tulevia kasvu- ja kehitystarpeita. Järjestelmän haluttiin olevan modulaarinen, läpinäkyvä, pitkälle automatisoitu ja toimittajan puolelta tuettu ja aktiivisesti kehitetty”, projektipäällikönä toimiva Sami Hesso kuvailee.  

Kamesin käyttöönottoon edettiin kevään kestäneen tiiviin kehitys- ja demovaiheen jälkeen. Tämä on vaatinut meiltä sekä uuden järjestelmän että myös uusien toimintatapojen oppimista. Kamesin ansiosta yhä useammat yrityksemme osastot ja niiden välinen tiedonkulku ovat integroitu osaksi yhtä järjestelmää. Tavoitteena on järjestelmän avulla tehostaa tietovirtoja, tiedonhakua ja yhteistyötä. Parantunut tiedonkulku auttaa meitä puolestaan tehostamaan tilaus- ja toimitusprosesseja.  

Kamesin käyttöönotto ja sen tuomat mahdollisuudet joustavampiin toimintatapoihin ovat näkyneet myös asiakkaille. ”Asiakastoiveiden täyttäminen toiminnanohjausjärjestelmämurroksessa vaatii koko tehtaan väeltä yhteen hiileen puhaltamista ja käyttöopastusta toisillemme. Yhdessä kehittämällä ja oppimalla uusi toiminnanohjausjärjestelmä auttaa meitä nyt ja jatkossa vastaamaan asiakastarpeisiin entistä paremmin ja nopeammin”, kuvailee Kames-työryhmässä mukana ollut myyntipäällikkömme Sanna Kiuru.  

”Voidaan todeta, että tässä kohtaa ensisijaiset tavoitteet uuden järjestelmän käyttöönotolle ovat pääosin saavutettu. Toissijaisia tavoitteita tullaan saavuttamaan vähitellen, kun eri osaston ottavat käyttöön uusia toimintoja ja kehittävät omia prosessejaan. Nyt se työ vasta alkaa!”, Sami päättää.  

Latest posts

Töissä tuotannossa

Yhteensä Jujon Thermalin lämpöherkkien ja päällystettyjen papereiden sekä joustopakkausmateriaalien tuotannosta…